Category: Alternative

Tryweryn - Meic Stevens Gyda Heather Jones - Caneuon Cynnar (Vinyl, LP, Album)

8 comments

  1. The song appeared on Meic Stevens’ album Caneuon Cynnar (Early Songs), which was released in I bought this album (on vinyl) around that time, here are my photos of the front and back of the album. The front cover of my copy of Meic Stevens’ album Caneuon Cynnar (Early Songs). The back cover of Caneuon Cynnar.
  2. Lyrics to 'Tryweryn' by Meic Stevens. Mae'r blodau yn yr ardd yn hardd / Mae rhosyn ger y drws yn dlws / Ond nid yw'r blodau'n tyfu nawr / Mewn tŷ o dan y cregiau mawr.
  3. Apr 26,  · Meic was featured in Mojo magazine’s “Top Cult Heroes” and in , the Super Furries released their own all-Welsh-language album, Mwng, which was inspired by .
  4. Meic Stevens Gyda Heather Jones: Caneuon Cynnar + Meic Stevens - Caneuon Cynnar (Early scratch = a needle mark that goes below the record’s surface, some will sound, some will not. dafydd iwan creoeso chwedeg nain 7" b/w gad fi'n lloydd & meic stevens (guitar). This is a nice Meic Stevens Gyda Heather in good to Very Good condition.
  5. Bywyd cynnar. Ganwyd Jones yn Nhrerhondda (Ferndale) yng Nghwm Rhondda, ac mae'n byw yn Llundain, yn ogystal â Los Angeles, UDA.. Gyrfa. Wedi cychwyn ei yrfa fel model i Esquire, symudodd Jones i fyd teledu drwy gyflwyno rhaglenni fel The Pop Factory Awards gyda Liz Fuller a 99 Things To Do Before You celcountmentingtorchahardtirantifimost.coinfo yn gyflwynwyr rheolaidd ar y slot adloniant i bobl .
  6. Jan 04,  · Fel Caneuon Cynnar Rhif 1 ac Ysbryd Solva, mae hon yn gasgliad o'i hen ganeuon wedi eu recordio o'r newydd. Recordiwyd An Evening With Meic Stevens yn yn fyw yn Yr Half Moon, Putney, Llundain.
  7. Dathlodd Meic Stevens ei benblwydd yn 65 oed ym mis Mawrth Cynhaliwyd cyngerdd i ddathlu'r achlysur yn y Gyfnewidfa Lo ym mae Caerdydd, lle daeth y band Bara Menyn yn ôl at ei gilydd i berfformio ar y noson, gyda Heather Jones a Geraint Jarman yn canu gyda Meic am y tro cyntaf ers y au. Meic Stevens - Gwymon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *